Kairos nr 3
Från 60-tal till cyberspace
 
 

 
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 216 s.
ISBN 91-87214-717
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Kairos nr 3 är slutsåld och nytryckning av den kommer inte att ske. Den finns dock tillgänglig som e-bok och kan köpas från nätbokhandeln. Fyra av essäerna (av Michael Fried, Joseph Kosuth, Rosalind Krauss och Robert Morris) ingår dock i Kairos nr 10, Minimalism och postminimalism och Kairos nr 11, Konceptkonst.

På 60-talet fann inte bara konsten nya uttryck och innehåll utan många internationellt välkända konstnärer reflekterade själva över den nya konstens teoretiska bakgrund och följder. I Kairos nr 3 återges bl.a. minimalisten Robert Morris text om skulpturen och konceptkonstnären Joseph Kosuths reflektioner kring konsten efter filosofin från 1969. Vidare angriper Michael Fried de nya överskridande konstformerna, Rosalind Krauss beskriver skulpturen i det utvidgade fältet och Benjamin Buchloh anlägger ett marxistiskt perspektiv i sin uppsats om den nya konsten. De två avslutande essäerna från 1995 fäster uppmärksamheten på installationen som konstform samt cd-rom och andra interaktiva uttrycksmedel.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.