Carl Fredrik Hill 
 

av av Karin Sidén
Formgivning av Christer Jonson
Hårdband
Format 200x210 mm, 112 sid., 50 färgbilder
ISBN 978-91-87215-360
Ca-pris 239 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 190 kr.

 
 

Carl Fredrik Hills (1849–1911) konstnärskap framstår som ett av de mest fängslande och mångsidiga i det sena 1800-talet. Efter studier vid Konstakademien i Stockholm reste Hill till Paris hösten 1873 där han tog intryck av den samtida franska konsten, samtidigt som han utvecklade ett högst eget, särpräglat landskapsmåleri. Efter insjuknandet i schizofreni 1878 fortsatte Hill att vara kreativ ända fram till sin död 1911. Han utförde under denna period ett stort antal uttrycksfulla verk i skilda tekniker, verk som kommit att inspirera många konstnärer och författare ända fram till våra dagar.

Karin Sidén är fil.dr i konstvetenskap och intendent vid Nationalmuseum. Hon var bland annat utställningskommissarie för den mycket uppmärksammade och omfattande utställningen om Carl Fredrik Hill 1999.