Skog. Köp, förvaltning, försäljning, samägande, generationsväxling 
 

av Staffan Seth och Clas Tjäder
Formgivning Lars E. Pettersson
Inb. i halvklotband med skyddsomslag
Format 165x240 mm. Ca 40 ill. 300 s.
ISBN 978-91-87215-506
Ca-pris 635 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 635 kr.

 
 

Uppdaterad 2005 med konsekvenserna för jord- och skogsägaren av den slopade arvs- och gåvoskatten.

BOKEN HAR UTVALTS TILL EN AV DE 25 VACKRASTE OCH MEST VÄLPRODUCERADE BÖCKERNA UNDER 2003 AV STIFTELSEN SVENSK BOKKONST VID KUNGL. BIBLIOTEKET.

Den här boken är den första i sitt slag som ger en överblick för den som äger, planerar att köpa/sälja eller generationsväxla skog. Även samägande behandlas.

I dag är en ordentlig ekonomistyrning det viktigaste för att öka avkastningen i privatskogsbruket. Tidigare kunde den skogliga avkastningen ändå öka på grund av 1970-talets höjda virkespriser och in?ation samt 1980-talets omfattande maskinrationaliseringar. För ökad lönsamhet på 2000-talet krävs det i allt högre grad en planerad ekonomi för att nå ett bra resultat i skogen. Den som nöjer sig med att maximera varje enskilt år utan att planera för kommande år får stora skatteproblem och kanske också besvär med skogsvårdslagens begränsningsregler. Den långsiktiga strategin är viktig. Staffan Seth och Clas Tjäder har genom mångåriga erfarenheter, dels som skogsägare, men framförallt som föreläsare och utbildare på området, uppmärksammat behovet av en bok som tar ett helhetsgrepp på skogsägande där ekonomi, juridik och förvaltning kopplas samman till en helhet. Nu har de skrivit den!

Staffan Seth har sedan 1970-talet arbetat som skattekonsult åt bl.a. jord- och skogsbruk med inriktning på långsiktig planering och generationsväxling. Clas Tjäder bedriver själv skogsbruk och är utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare. Han arbetar även med fastighetsfrågor, värdering, köp och försäljning av skog.

Slutligen, Skog inte bara nyttig, inte minst för plånboken, utan också en synnerligen vacker bok.