Kairos nr 9. Konst och film.
Del 1. Texter före 1970
 
 

red. Trond Lundemo
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 192 s. Illustrerad i sv/v.
ISBN 978-91-87215-452
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Kairos nr 9 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer, del 1 och del 2, där del 1 innehåller texter före 1970 och del 2 texter efter 1970. Fackredaktör för båda volymerna är Trond Lundemo. Ur innehållet i del 1:

Riciotto Canudo:
Den sjätte konstens födelse. Essä om kinematografen

Riciotto Canudo:
Den sjunde konstarten och dess estetik. Om filmens språk

Vachel Lindsay:
Hieroglyfer

Sergej Eisenstein:
Bortom filmbilden

Vannevar Bush:
Vi skulle kunna tänka så

Jean Epstein:
Ur En maskins intelligens

Jean Epstein:
En maskins delirium

André Bazin:
Måleri och film

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.