Kairos nr 9. Konst och film.
Del 2. Texter efter 1970
 
 

red. Trond Lundemo
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 220 s. Illustrerad i sv/v.
ISBN 978-91-87215-476
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Kairos nr 9 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer, del 1 och del 2, där del 1 innehåller texter före 1970 och del 2 texter efter 1970. Fackredaktör för båda volymerna är Trond Lundemo. Ur innehållet i del 2:

Jean-Louis Comolli:
Ur Teknik och ideologi; kamera, perspektiv och djupfokus

Frank Kessler:
Photogénie och fysionomi

Gilles Deleuze:
Att ha en idé i film

Raymond Bellour:
Den oåtkomliga texten

Raymond Bellour:
Den dubbla spiralen

Christa Blümlinger:
Att läsa mellan bilderna

Bernard Stiegler:
Ur Filmens tid

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.