Slopad arvs- och gåvoskatt 
 

av Staffan Seth och Clas Tjäder
Formgivning Lars E. Pettersson
Hft.
Format 173x242 mm. 56 s.
ISBN ISBN 978-91-87215-513
Ca-pris 160 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 160 kr.

 
 

Utkommen juli 2005. Innehållet förekommer även som uppdateringsbilaga till boken Skog.

I dagarna möter man ofta mer eller mindre farliga råd om hur man kan undgå reavinstbeskattning mm efter att arvs- och gåvoskatten slopats. Man bör i stället ta med bl.a. civilrättsliga aspekter och skatteflyktsbestämmelser vid bedömningen.

Den slopade arvs- och gåvoskatten 17 december 2004 innebär därför inte att behovet av effektiv ekonomisk planering t.ex. för överföring av värden upphör. Den här skriften fokuserar på de förändrade kraven på villaägare, aktieägare, rörelseinnehavare (inkl. de som äger jord- och skogsbruk) för att bl.a. effekterna av överlåtelser och generationsväxlingar skall kunna bli maximalt förmånliga inom ramen för gällande lagstiftning.