»Raster Förlag i Stockholm har försett oss med vackra böcker och framför allt, spännande böcker. Förlaget arbetar också i gränstrakterna mellan konst och litteratur, där just brevsamlingen och dagboken har fått en speciell plats. Så också nu, när förlaget utger en samling av Rilkes brev, som till tema har Cézannes konst, men som lika mycket handlar om Rilke själv. Naturligt nog.« (Om Brev om Cézanne, ur Arbetet)

»Olika teoretiska perspektiv intar numera en alldeles självklar plats i den skandinaviska konstdiskussionen och i den högre konstutbildningen. Konstteoretisk litteratur i översättning har också börjat dyka upp.Ett utmärkt exempel är skriftserien Kairos som utges av Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Raster Förlag.« (Om Kairos, ur Dagens Nyheter)

»Raster Förlags konstutgivning kör med överraskande och vackra färgkombinationer. Lars E. Pettersson är artisten som med sin grafiska form visar respekt, inte konkurrerar med innehållet.« (Om bokformgivning på bokmässan i Göteborg 1997, ur Dagens Nyheter)

»De intervjuer som avslutar boken hör till det bästa jag läst om konst ... Med en träffsäkerhet och en underfundig humor som vilken konstteoretiker som helst skulle kunna bli avundsjuk på beskriver han förutsättningarna för sin konst.« (Om Alberto Giacometti skriver, ur Dagens Nyheter)

»Att ställa samman olika synsätt på ett konstnärskap i en och samma bok är inte ovanligt men att författarna så tydligt uttrycker sina sympatier och antipatier inför en konstnärs verk tillhör inte vanligheterna. Konstnärsmonografier har ofta en biografisk slagsida och konsten beskrivs snarare än diskuteras. Boken om John-E Franzéns konst är ett uppfriskande undantag i genren ... en ingång till den ständigt aktuella form/innehållsdiskussionen när det gäller konst.« (Om John-E Franzén, ur Göteborgs-Posten)

»Genom åren har ett flertal böcker om Gustav Rudberg givits ut. Möjligen med undantag för Eugen Wretholms från 1980 är den här boken den bästa. Den lyckas med att levandegöra den vånda och det tvivel som varit konstnärens ständiga följeslagare. Den är också övertygande i sin argumentation för varför Rudberg är en av våra mest framstående målare.« (Om Gustav Rudberg, ur Svenska Dagbladet)

»I Kärlek till glas, Raster Förlag, presenteras i ett magnifikt bokverk hela samlingen med 700 glas från Orrefors och Sandvik med mängder av läckra färgbilder. Betyg: Oumbärlig handbok för konstglasintresserade.« (Om Kärlek till glas, ur Konstvärlden)

»Det har blivit en av årets vackraste böcker, till innehåll och formgivning. Malraux kunde som få kritiker destillera ett konstnärskaps egenart - och vidga det över det individuella.« (Om Goya, ur Svenska Dagbladet)

»På drygt 400 sidor ryms något av det bästa och viktigaste som skrivits om konst detta sekel, ett historiskt dokument där Matisse med distinkt penna formulerade sig om tvånget och driften, om kärleken och passionen till konsten och skapandet, utifrån några centrala verk såsom La Danse, Jazz och Kapellet i Vence ... Att hans texter nu finns tillgängliga på svenska är en kulturgärning av rang ...« (Om Henri Matisse om konst, ur Konsttidningen)

Fler pressklipp finner Du intill varje bokpresentation.