Kairos nr 4
Nomadologin
 
 

 
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 236 s.
ISBN 978-91-87214-783
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Den nya teknologin öppnar nya världar. Datorerna är inte längre enbart arbetsredskap eller räknemaskiner, utan också ett slags sociala hallucinationer för kommunikativt umgänge. Den franske fiosofen Gilles Deleuzes och psykiatrikern Félix Guattaris gemensamma analyser av det postindustriella samhället blir på nytt aktuella. Filosofen Sven-Olov Wallenstein kommenterar nomadologin och konstnären Mats Hjelm redogör för kommunikationsteknologins historia och framtida möjligheter. Antologin omfattar även en intervju med Deleuze och hans korta »Postskriptum«.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.