Vidar Forsberg 
- en svensk typograf i världen  

av Carl Fredrik Hultenheim
Formgivning C. F. Hultenheim
Mjukband
Format 160x240 mm. 96 s. 40 bilder i färg
ISBN 978-91-87214-875
Ca-pris 210 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 175 kr.

 
 

En bok för de som är intresserade av typografi.

Vidar Forsberg var bokformgivare, verksam bland annat på LT:s förlag och Bonniers på 50- och 60- talen. Typografin för honom var inget utanverk: den skulle förmedla innehållet till mottagaren-läsaren. Hans verk vittnar om en kärlek till böcker, en ovanlig hantverksskicklighet och en rik variationsförmåga. Hultenheims mycket personliga skildring av Vidar Forsberg placerar formgivaren i en typografisk tradition. Förutom de många illustrerade exemplen ur Forsbergs bokproduktion ges en orientering i typografins grunder och historia. Författaren är typografisk nestor i Sverige och har bland annat hållit kurser och föreläsningar i grafisk formgivning.