Underbart, underbart 
Ur Kungl. Bibliotekets samlingar från fem sekel  

av Stina Hansson m.fl.
Formgivning Lars E. Pettersson
Hårdband
Format 160x240 mm. 284 s. 100 bilder i
ISBN 978-91-87214-659
Ca-pris 415 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 300 kr.

 
 

Här presenteras ett urval verk från Kungl. Bibliotekets fantastiska samlingar, fotograferade i färg och med utförliga kommentarer. Dessutom fångas det intellektuella skeendet under respektiva sekel i essäer av Magnus von Platen (1500- tal), Stina Hansson (1600- tal), Inge Jonsson (1700- tal), Jan Myrdal (1800-tal) samt Anders Olsson (1900- tal). Detta är en bok för den som är intresserad av Sveriges intellektuella historia men det är också en bok för bokälskaren, för bästa text- och bildåtergivning tryckt på Mohawk Superfine, bunden i halvklotband med färgat snitt.