8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige 
 

red. Britt-Inger Johansson & Hans Pettersson
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 135x210 mm. 260 sidor. 9 bilder i sv/v
ISBN 978-91-87214-981
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 160 kr.

 
 

Slutsåld.

Inte bara konsten har en historia. Också ämnet konsthistoria har det, både som universitetsdisciplin och som vetenskaplig och litterär genre. Internationellt är detta en forskningsgren som rönt ökat intresse de senaste decennierna. Det har lika mycket handlat om en kartläggning av det förgångna som en granskning av ämnets förutsättningar i samtiden. Även i Sverige har detta intresse varit påtagligt, men hittills har en samlad översikt över ämnets historia saknats.

"8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige" är på en gång en introduktion till denna historia och ett bidrag till diskussionen om ämnets identitet.

Författarna är verksamma som forskare vid Uppsala och Stockholms universitet.