Already Elsewhere. Om lek, identitet och hastighet i affärslivet. 
 

av Lars Strannegård och Maria Friberg
Formgivning Patric Leo
Hårdband
Format 170x240 mm. 112 s. 20 bilder i färg
ISBN 978-91-87215-117
Ca-pris 250 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 200 kr.

 
 

Boken finns även i engelsk översättning (Already Elsewhere. Play, identity and speed in the business world).

Konstnären Maria Friberg och organisationsforskaren Lars Strannegård har båda intresserat sig för människor i det moderna, uppskruvade affärslivet. Maria Friberg har tillbringat en längre tid i Stockholms IT-centrum och systematiskt studerat affärsmän: hur de gick, pratade och hur de var klädda. Hennes kännedom om affärsmän och näringsliv var i det närmaste obefintlig. Hon fascinerades av männen som utstrålade såväl makt, beslutsamhet och ordning som osäkerhet, stress och vanmakt. Inträngande studerade och reflekterade hon över männen och deras levnadsvillkor. Tolkningarna av observationerna omvandlade hon till inte bara en serie bilder, utan till ett viktigt tillägg till sin konstnärliga produktion. Genom att fokusera en mycket begränsad samhällssfär: vuxna, vita män i affärslivet, erfar hon att hon kan säga mycket om samhället i stort.

Lars Strannegård studerade livet i internetföretag ungefär som om det utspelade sig på en Söderhavsö som hittills varit en vit fläck på kartan. Han har likt en antropolog deltagit i, observerat och dokumenterat det dagliga arbetet i internetföretag. I anteckningar, intervjuer och deltagande i projekt, möten, kafferaster och fester har ett alternativ till de makrosociologiska studierna vuxit fram. Han har intresserat sig för hur identiteter skapas, varför fixeringen av allt som är nytt är så framträdande, hur arbetslivet blir mer och mer inspirerat av lek och fritid samt hur det uppskruvade tempot har kommit att bli heligförklarat.

I ”Already Elsewhere” presenteras tolkningar av livet i IT-företagen i konstnärens bilder och forskarens texter. Tillsammans ger texterna och bilderna en fascinerande, kalejdoskopisk berättelse som punktbelyser det märkliga tillstånd som kan kallas nätverkssamhället.