Drottning Kristinas lusthus 
 

av Katarina Juvander
Formgivning Sture Balgård
Helklotband med skyddsomslag
Format 225x285 mm. 80 s. 140 bilder i färg+sv/v
ISBN 91-87215-101
Ca-pris 250 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 200 kr.

 
 

Boken är slutsåld i bokhandeln. Ett litet antal finns kvar på förlaget.

Byggnaden ligger alldeles vid kanten av Kungsträdgården, i Lantmäteribacken. En kontorsbyggnad från 1800-talet? Om man bortser från en portal i huggen sandsten är det lätt att tro det. Ibland kallas den Lantmäteristyrelsens hus, eftersom den i nästen trehundra år inhyst deras kontor.

Den har byggts om och byggts till en flertal gånger. Från början var den bara hälften så stor och, som sandstensportalen låter oss förstå, ämnad för något helt annat. Den byggdes redan 1642 som drottning Kristinas lusthus.

En hel del har hänt sedan dess, både med själva byggnaden och med miljön omkring. Under de elva år Kristina använde lusthuset började Stockholm utvecklas till en stormaktshuvudstad. På Norrmalm byggdes ståtliga stenhus längs snörräta gator och i Kungsträdgården planterades buxbom och rosor i invecklade mönster.

Kristina abdikerade 1654 och en tid hotades hennes lusthus av förfall. Men det står fortfarande kvar och bakom dagens fasad kan man spåra hennes tid, sida vid sida med senare epoker.

I text och många illustrativa bilder berättas historien om lusthuset och om människor omkring det, från första början och fram till idag. Här redovisas också nya rön om husets olika ombyggnadsetapper. Det är berättelsen om en liten men viktig byggnad.