Kairos nr 6
Feministiska konstteorier
 
 

red. Sara Arrhenius
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 240 s.
ISBN 978-91-87214-967
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Kairos 6 innehåller ett urval nyckeltexter ur det tänkande som uppstått i mötet mellan feministisk bild- och Þlmteori och psykoanalytisk teori och tradition. I mötet mellan dessa tankesystem har det skapats ett produktivt klimat för fördjupning av förståelsen av bildens funktion och uttryck. Här Þnns en möjlighet att bygga modeller för en fruktbar dialog som kan ompröva etablerade synsätt.
Sedan 1960-talet har konsten öppnat sig mot angränsande områden som Þlm, video och nya media. Tvärdisciplinära studier har behövts för att generera metoder för att beskriva, analysera och diskutera de komplexa processer som bilden härbärgerar och ger upphov till hos betraktaren.
Texterna i Kairos 6 har temat bild, genus och det omedvetna och för en diskussion om sambandet mellan kön och bild inom samhället i stort. Det utvidgade konstbegreppet gör antologin värdefull även för den som är intresserad av bildpåverkan i allmänhet. Kairos nr 6 föreligger nu i en tredje tryckning 2010.

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Konstfack, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå och Sven-Olov Wallenstein som då representerade Valand. Fackredaktör är Sara Arrhenius.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.