Design i informationsåldern
Om strategisk design, historia och praktik
 
 

av Christina Zetterlund
Formgivning av Matilda Plöjel
Engelsk summary
Mjukband
Format 165x240 mm. 240 s. 70 bilder i färg+sv/v
ISBN 978-91-87215-247
Ca-pris 280 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 230 kr.

 
 

Mot slutet av 1900-talet kom design i än högre grad än tidigare att handla om mer än enbart produktformgivning. Nu började design att bli en viktig del även för företagets visuella framtoning, något som skulle komma att särprägla inte bara företaget och varumärket utan även produkterna. Den visuella framtoningen skulle uttrycka varumärkenas värden som sedan skulle köpas av konsumenten. På så sätt kom design att inte enbart handla om produktformgivning. Christina Zetterlund undersöker här hur denna förändring tog sig uttryck.

Detta är Christina Zetterlunds doktorsavhandling.