Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 1. Texter före 1960
 
 

red. Torsten Weimarck
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 256 s. Illustrerad i sv/v
ISBN 978-91-87215-315
Ca-pris 195 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 150 kr.

 
 

Kairos nr 8 är pga det stora omfånget uppdelat på två volymer, del 1 och del 2, där del 1 innehåller texter före 1960 och del 2 texter efter 1960. Fackredaktör för båda volymerna är Torsten Weimarck. Ur innehållet i del 1:

Introduktion av Torsten Weimarck

Jean le Rond d’Alembert: ur utgivarnas förord till encyklopedien
Översättning av Jonas (J) Magnusson

Denis Diderot: Konst.
Översättning av Jonas (J) Magnusson

Johann Wolfgang von Goethe: Konst och hantverk.
Översättning av Tobias Dahlkvist

Gottfried Semper: Ur Vetenskap, industri och konst.
Översättning av Thomas Karlsohn

William Morris: Dagens konst och hantverk.
Översättning av Leif Hasselgren

Alois Riegl: Inledning till Stilfrågor.
Översättning av Tobias Dahlkvist

Frank Lloyd Wright: Maskinens konst och hantverk.
Översättning av Leif Hasselgren

Walter Gropius: Ur Bauhausmanifestet.
Översättning av Thomas Karlsohn

Walter Gropius: Ur Den nya arkitekturen och Bauhaus.
Översättning av Thomas Karlsohn

Herbert Read: Några historiska och teoretiska aspekter på problemet.
Översättning av Leif Hasselgren

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.