Friktion. Om mötet mellan olikheter i IT-forskning 
 

red. Anders Emilson
Formgivning av Matilda Plöjel.
Mjukband.
119x168. 152 s. 8 bilder i färg.
ISBN 978-91-98215-131
Ca-pris 196 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 190 kr.

 
 

Friktion med undertiteln »På väg mot det oväntade« ges ut i samarbete med Interactive Institute och handlar om mötet mellan olikheter i IT-forskning.

Friktion är det positiva motstånd som kan uppstå när individer med olika bakgrunder möts och arbetar tillsammans. I detta möte mellan olikheter kan en kreativ process ta en helt oväntad riktning och öppna för nya möjligheter. Det är utgångspunkten för den IT-forskning som bedrivs vid Interactive Institute runt om i Sverige. Utifrån olika projekt berättar forskare med bakgrund i konst, företagsekonomi, ingenjörsarbete, arkitektur, experimentell psykologi, informatik, medievetenskap och industridesign om sina erfarenheter från olika multidisciplinära möten och processer. Ett drama spelas upp: vi möter en kamp mellan olika tankemodeller och får ta del av vad som händer när man möts på lika villkor och låter olikheterna driva utvecklingen mot innovation och ny kunskap. Eller skall kreativiteten sökas någon helt annanstans? Även ifrågasättande röster kommer till tals.