Kairos nr 10
Minimalism och postminimalism
 
 

red. Sven-Olov Wallenstein
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Format 130x210 mm. 264 s.
ISBN 978-91-87215-490
Ca-pris 204 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 160 kr.

 
 

Är minimalismen den gränslinje som separerar modernismen från postmodernismen? Eller ska den betraktas som den sista moderna stilen? Den kritiska debatt minimalismen inledde var början till den omdefiniering och utvidgning av konstbegreppet som skedde under 1960-talet, vilket så småningom skulle leda fram till ett ifrågasättande av den modernistiska estetiken och till sist också av själva begreppet konst. Här samlas texter som ställer frågor om konstobjektets status, om kroppen och verket och dess förhållande till sin fysiska omgivning.

Kairos nr 10 har följande innehåll:

Douglas Crimp: Att omdefiniera det platsspecifika

Michael Fried: Konst och objektalitet

Bruce Glaser: Frågor till Stella och Judd

Donald Judd: Specifika objekt

Allan Kaprow: Manifest

Rosalind Krauss: Skulptur i det utvidgade fältet

Miwon Kwon: En plats efter en annan

Robert Morris: Anteckningar om skulpturen

Yvonne Rainer: En skenbar översikt av några »minimalistiska« tendenser …

Robert Smithson: Händelser under en spegelresa i Yucatan

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Peter Cornell, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå. Fackredaktör är Sven-Olov Wallenstein.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.