Kairos nr 11
Konceptkonst
 
 

red. Sven-Olov Wallenstein
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
130x210 mm. 304 s.
ISBN 978-91-87215-575
Ca-pris 224 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 170 kr.

 
 

På flera plan kan den konceptuella konsten ses som en direkt vidareutveckling av minimalismen, en radikalisering av dess idéer om objektets beroende av sin kontext och därmed som ytterligare ett steg i nedbrytningen av idén om det »estetiska«. I detta avseende är föreliggande volym en direkt fortsättning på den föregående Kairos nr 10, Minimalism och postminimalism. I och med den konceptuella utmaningen kan vi inte längre förutsätta en självklar kunskap om vad konst innebär – om det tidigare, under en stor del av modernismens historia, handlade om att ställa den formalistiska eller morfologiska frågan »vad är en målning, en skulptur, ett objekt«, så ställs nu en rad nya frågor: Vad är konst överhuvudtaget? Vad innebär det att vara konstnär i allmänhet? Vad innebär den konstnärliga/estetiska institutionen?

Här återfinns centrala texter av Sol LeWitt, Lucy Lippard och John Chandler, Joseph Kosuth, Art & Language, Adrian Piper, Daniel Buren och Sarah Charlesworth, vilka alla försöker beskriva konceptkonstens nya fält, och diskuterar det konstnärliga subjektets status, frågan om konstverkets materialitet och språkets roll, konst som handling och de politiska och sociala implikationerna av den institutionella kritiken. De sista tre texterna, av Benjamin H D Buchloh, Jeff Wall och Lucy Lippard, ger en historisk tillbakablick och analyserar konceptkonstens förhållande till bland annat minimalismen, den nya strategiska användningen av fotografi och tidens politiska utveckling.

Volymen har redigerats och försetts med en introduktion av Sven-Olov Wallenstein.

Bokens innehåll:

1. Sol Lewitt, Paragrafer om konceptuell konst

2. Sol Lewitt, Sentenser om konceptuell konst

3. Lucy Lippard och John Chandler, Konstens dematerialisering

4. Joseph Kosuth. Konsten efter filosofin

5. Art-Language, Introduktion till Art & Language

6. Adrian Piper, Konst som katalys

7. Daniel Buren, Ateljéns funktion

8. Sarah Charlesworth, En avhängighetsförklaring

9. Benjamin H D Buchloh, Konceptuell konst 1962-1969: från administrationens estetik till kritik av institutioner

10. Jeff Wall, »Tecken på likgiltighet«: aspekter av fotografi i, eller som, konceptuell konst

11. Lucy Lippard, Flyktförsök

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Maria Hirvi, Kungl. Konsthögskolan, Dan Karlholm, Institutionen för medier, konst och filosofi ivd Södertörns högskola, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå. Fackredaktör är Sven-Olov Wallenstein.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.