Svensk designhistoria 
 

av Lasse Brunnström
Formgivning Lars E. Pettersson.
Inb.
Rikl. ill. i färg. Format 155x180 mm. 440 sidor.
ISBN 978-91-87215-896
Ca-pris 290 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 200 kr.

 
 

Boken, nr 10 i vår serie med introduktioner till estetiska ämnen, är den första översikten över svensk designhistoria. Den kommer också att ges ut i en engelskspråkig version under 2011.

Boken inleds med designens etablering i det framväxande industrisamhället och speglar tiden fram till våra dagar. Designinriktningar som i huvudsak behandlas är industridesign/produktdesign, rumsgestaltning/möbeldesign och grafisk design/visuell kommunikation. Eftersom dessa ämnesområden inte är materialberoende berörs även traditionella fackområden som textil, keramik och glas, om än kortfattat. Kapitlen är tematiska medan kronologin utgör kittet i framställningen. Framställningen är tvärvetenskaplig och förenar traditionell konsthistoria med materiell kulturhistoria. Boken är tänkt som ett översiktsverk för landets designutbildningar och utkommer även i en engelskspråkig version, Swedish Design History. Den svenska utgåvan föreligger nu i en andra tryckning.

Lasse Brunnström är docent i konstvetenskap och arbetar som forskare och lärare i designhistoria vid HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, i Göteborg. Tidigare har han bland annat publicerat böckerna »Telefonen — en designhistoria«, »Estetik & ingenjörskonst. Den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria«, »Svensk industridesign. En 1900 talshistoria« samt avhandlingen »Kiruna — ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige«.

Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design — en introduktion av John Heskett
Design för hållbar utveckling — en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet — en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria — en introduktion av Susann Vihma
Film och andra rörliga bilder — en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi — en introduktion av Steve Edwards
Konstteori — en introduktion av Cynthia Freeland
Konstvetenskap — en introduktion av Dana Arnold
Mode — en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström.

Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström