Design för hållbar utveckling.
Ekologi — ekonomi — kultur
 
 

av Ann Thorpe
Fackgranskning Mathilda Tham
Översättning Marianne Wijkmark
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
Rikligt ill. i färg. 155 x 180 mm. 264 s.
ISBN 978-91-87215-803
Ca-pris 275 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 200 kr.

 
 

Uppdaterad studiehandledning (på eng.) finns nu att ladda ned från http://www.designers- atlas.net/teachguide.html, med följande nyheter.

1. New update with 9 new design briefs now available
2. What's next for the teaching guide? A new listserve discussion is launched
3. What you can do to get involved

Boken är nr 6 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen och är vår bäst säljande bok för närvarande (jan. 2009).

»Design för hållbar utveckling« behandlar inte bara de ekologiska aspekterna på design för hållbar utveckling, t.ex. beträffande material och produktionsprocesser, utan också ekonomiska och kulturella beröringspunkter. Den vänder sig inte bara till designer utan också till företag och en engagerad allmänhet.

Bokens introduktion är skriven av Mathilda Tham, som är professor vid Beckmans högskola.

Ur innehållet:

Ekologi
—Design och ekosfären
—Tempo, storlek och plats
—Vad som tillåts, vad som föredras
—Se mig!
—»down-cycle«, »up-cycle«
—nytänkande om råvaror
—Mimikry, en sida från naturens bok
—Ekostrukturer och funktioner
—Återhämtningsförmåga
—Summering av design i ekologins landskap

Ekonomi
—Ekonomins tre sektorer
—Pengar är målet
—Pris på miljön
—Oändligt värde
—Att låna från framtiden
—Den fria marknaden
—Finansiering
—Det är vi som väljer
—Design skapar värde
—Företag
—Företaget utan ansvar
—Design för att gott ändamål
—Globalisering
—Rättvis handel
—Digitala marknader
—Summering av design i ekonomins landskap

Kultur
—Lyckliga människor
—Tillgodose mina behov
—Vidareutveckling i stället för återvändo
—En visuell tidsålder
—Ägande och materialism
—Handel och kommersialism
—Designerns roll
—Design, engagemang och relationer
—Användarengagemang, »open design«
—Begreppet tid
—Snabbt
—Långsamt
—Ett långt tidsperspektiv
—Att utveckla artefakter
—Att införliva tid
—Naturens kulturella dimension
—Summering av design inom kulturens landskap

Gränsområden
—Relationen mellan designens tre landskap
—Tre förändringssystem
—Att knäcka koden
—Design i nytt ljus
—Design för förändring

En lärarhandledning (på engelska) som dateras upp tre gånger/år finns för nedladdning på:

http://www.designers-atlas.net/teachguide.html

Ann Thorpe är lärare i design vid Surrey Institute of Art and Design.

Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design — en introduktion av John Heskett.
Design för hållbar utveckling — en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet — en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria — en introduktion av Susann Vihma.
Film och andra rörliga bilder — en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi — en introduktion av Steve Edwards.
Konstteori — en introduktion av Cynthia Freeland.
Konstvetenskap — en introduktion av Dana Arnold.
Mode — en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström.

Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström