Kairos nr 13
Koreografier
 
 

red. Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein
Formgivning Lars E. Pettersson
Mjukband
130x210 mm. 400 s.
ISBN 978-91-87215-827
Ca-pris 242 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 190 kr.

 
 

De senaste två decenniernas diskussion om dans och koreografi har alstrat en kritisk och analytisk litteratur som i grunden skakat om alla de kategorier vi ärvt från det som, med ett förvisso diffust begrepp, kunde kallas för den »moderna dansen«. I mångt och mycket löper denna utveckling parallellt med den vi kan finna inom bildkonsten och arkitekturen, där det också blivit klart hur svårt det är att tala om ett entydigt postmodernt brott med det moderna. Snarare är det rimligt att här se en serie ifrågasättanden som lika mycket kan fattas som återkopplingar till undertryckta drag i modernismen, omläsningar av traditionens kontrabandtexter och dekonstruktiva strategier som inte förkastar det förflutna utan finner nya resurser i dess sprickor och marginaler. I denna bemärkelse rör det sig mera om en serie förskjutningar som ständigt låter oss se det förflutna på nytt.

Denna interaktion mellan teori och praktik har lett till en ny typ av koreografiska arbeten och till att skiljelinjen mellan dansforskning och sceniskt utövande har blivit osäker på ett produktivt sätt. Föreliggande antologi försöker återge några aspekter av denna utveckling i en linje som leder från tidiga pionjärer som Cage och Cunningham fram till dagens diskussioner. Vissa av texterna är skrivna i ett tydligt inifrånperspektiv och kan ses som reflektioner över en konkret praktik; andra relaterar bara indirekt till dans, men kan ändå läsas som väsentliga bidrag till den begreppsliga grundforskning som kännetecknar den samtida dansdiskussionen.

Volymen, som har redigerats av Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein, innehåller följande essäer:

Patricia Baudoin & Heidi Gilpin: En växande och perfekt oordning: William Forsythe och försvinnandets arkitektur

Jérome Bel: Jérome Bel

Jerome Bel & Jan Ritzema: Deras jobb är inte att dansa men att se på andra som dansar — om de dansar

Trisha Brown: Ackumulation med talande plus vattenmotor

Trisha Brown: Locus

John Cage: Grace och klarhet

Merce Cunningham: Tid, rum och dans

Bojana Cvejic & Xavier Le Roy:Att upphöra med bedömning genom klarläggande. Bojana Cvejic i samtal med Xavier Le Roy och en fotnot av Gerald Siegmund

Jacques Derrida & Christie V. McDonald: Koreografier

Textfragment om improvisation. Ett samtal med William Forsythe

William Forsythe & John Tusa: Kroppen lär dig oerhört mycket om världen

Elizabeth Grosz: Tinget

André Lepecki: Att skriva in dansen

Boyan Manchev: Transformabilitet. Det performerande samhället och den samtida dansens villkor

Peggy Phelan: Performancekonstens ontologi: representation utan reproduktion

Gerald Siegmund: Dansens begärande kropp

Susan Sontag: Till minne av deras känslor

Steven De Belder, Luk Van den Dries & Kurt Vanhuotte: Intervju med Meg Stuart

René Thom: Det levandes partitur. René Thom i samtal med Laurence Louppe

Dalibor Vesely: Förkroppsligandets arkitektonik

Tyngdens rum. Paul Virilio i samtal med Laurence Louppe och David Dobbels

I redaktionen för detta nummer av Kairos ingår Dan Karlholm, Institutionen för medier, konst och filosofi vid Södertörns högskola, Nina Möntmann, Kungl. Konsthögskolan, Gertrud Sandqvist, Konsthögskolan i Malmö, Tom Sandqvist, Konstfack och Roland Spolander, Konsthögskolan i Umeå. Fackredaktörer är Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein. Den senare har även skrivit bokens introduktion ur vilken ovanstående inledande text är citerad.

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska, skrivna av såväl konstvetare, filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget, utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien säljs hos välsorterade bokhandlare, i museishoppar och genom nätbokhandeln.