Målningar ändrar färg 
 

av Ole Ingolf Nyrén
Formgivning Lars E. Pettersson
Inb.
155x206 mm. 216 s., mkt rikligt ill. i färg
ISBN 978-91-87215-889
Ca-pris 320 kr. Vårt pris, fraktfritt inom Sverige, 250 kr.

 
 

I nästan alla målningar, gamla som nya, förändras färgerna med tiden. Det är mer ovanligt att en målning inte har förändrat färg än att den har det och de målningar som inte har förändrats hör till undantagen. Den främsta orsaken till färgförändringar hos nutida målningar är dock inte brister hos konstnärsmaterialen utan okunskap eller ointresse för materialens stabilitet. Dessa har oftast mycket bra egenskaper men används de på felaktigt sätt, eller tillsammans med ämnen som är instabila, uppstår färgförändringar.

I den här boken, som är det första samlade verket om att målningar ändrar färg och hur de gör det, ger Ole Ingolf Jensen Nyrén en beskrivning av de koloristiska förändringar som kan äga rum och varför de sker. Boken är inte endast en kunskapskälla för konsthistoriker, museifolk, konservatorer och konstnärer utan också spännande läsning för den konstintresserade.

Fil.dr Ole Ingolf Jensen Nyrén är färgkemist, målerikonservator och färgforskare samt författare till ett flertal böcker om färger, pigment, måleriteknik och konstnärligt uttryck.

Omslagets bilder:
Färgkartan på framsidan hör till Claude Boutets färgsystem och publicerades 1708 i »Traité de la peinture en mignature«. Notera att orange har blivit mörkbrunt och både gult och violett har övergått i orange. Den rekonstruerade färgkartan visar hur ursprungsfärgerna sannolikt sett ut.
Den färgförändrade målningen »Magdalenas omvändelse« anses vara ett verk av Pedro Campaña. Här visas ett utsnitt där kulörerna har återskapats digitalt. Lägg märke till den gröna färgen på mannens toga till höger, den violetta togan överst och den blå nederst. Det visar hur målningens färger ursprungligen såg ut.

Bokens innehåll:
Förord
Det koloristiska bildspråket
Undersökningsmetoder med fallstudier
Färgförändringar hos pigment, färgämnen och metaller
Koloristiska förändringar hos bindemedel och måleritekniker
Orsaker till färgförändringar
Förändringar orsakade av rensning och restaurering
Hur färgförändringar har påverkat konstnärer och konsthistoria
Digital återskapelse av färgförändrade målningar
Färgproblem hos samtidskonsten
Slutligen...

Appendix: Pigmentens kemiska sammansättning
Litteratur
Bildförteckning
Register