10-gruppen. Mönstertryck
Pris: 275:-  (fraktfritt inom Sverige)

Almqvist & Wiksells sättningsregler
Pris: 500:-  (fraktfritt inom Sverige)

Bruno Mathsson
Pris: 140:-  (fraktfritt inom Sverige)

Design — en introduktion
Pris: 190:-  (fraktfritt inom Sverige)

Design för hållbar utveckling.
Ekologi — ekonomi — kultur

Pris: 200:-  (fraktfritt inom Sverige)

Design i informationsåldern
Om strategisk design, historia och praktik

Pris: 230:-  (fraktfritt inom Sverige)

Design och postmodernitet — en introduktion
Pris: 190:-  (fraktfritt inom Sverige)

Designhistoria — en introduktion
Pris: 190:-  (fraktfritt inom Sverige)

Identitet. Om varumärken, tecken och symboler.
Pris: 375:-  (fraktfritt inom Sverige)

John Kandell
Pris: 130:-  (fraktfritt inom Sverige)

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 1. Texter före 1960

Pris: 150:-  (fraktfritt inom Sverige)

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 2. Texter efter 1960

Pris: 150:-  (fraktfritt inom Sverige)

Karaktär och känsla. Ett sekel med svensk hemslöjd
Pris: 240:-  (fraktfritt inom Sverige)

Kärlek till glas
Pris: 365:-  (fraktfritt inom Sverige)

Mode — en introduktion.
En tvärvetenskaplig betraktelse.

Pris: 200:-  (fraktfritt inom Sverige)

Svensk designhistoria
Pris: 200:-  (fraktfritt inom Sverige)

Ten Swedish Designers-Printed Patterns
Pris: 300:-  (fraktfritt inom Sverige)

Under ytan. En antologi om designforskning
Pris: 230:-  (fraktfritt inom Sverige)

Vidar Forsberg
Pris: 175:-  (fraktfritt inom Sverige)