Klicka på rubriken »Utmärkelser« ovan om du vill veta mer.

Förlaget har flyttat till Helsingborg under sommaren och hösten 2011. Ny adress är Raster Förlag, Box 1096, 251 10 Helsingborg. Telefon 042-24 12 40. epost oförändrad info@raster.se

Vi har också förändrat vår distribution av böcker. Alla beställningar måste göras till bokhandeln eller internetbokhandeln. Vi har lagt ned vårt lager i Orminge och kan därför inte göra direktleveranser från förlaget. Beställningar genom bokhandel/internetbokhandel underlättas om ni anger bokens isbn- nummer som kan hämtas från vår hemsida. Bokhandel och internetbokhandel berörs inte av förändringarna och kan som tidigare beställa våra böcker genom Förlagssystem eller Bokrondellen.

Raster Förlag, som startades 1986, ger huvudsakligen ut böcker om konst, design, arkitektur, fotografi m.m. Vår ambition är att varje bok som ges ut skall få en karaktär, genom design, material och utförande, som samspelar med innehållet.

Förlagets utgivning har sin tyngdpunkt i teoretiska böcker om konst, design, arkitektur och fotograf. Många av dessa används som kurslitteratur vid högskolor och universitet. En annan del av förlagets utgivning består av stora, illustrerade, ofta tvåspråkiga verk som har tillkommit i samarbete med museer, institutioner eller företag. Listan är lång:

Vi har samarbetat med bland andra samtliga konsthögskolor, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Universitet och Kungl. Biblioteket.
Bland övriga samarbetspartner finns Moderna Museet, Nationalmuseum, Waldemarsudde, Liljevalchs, Naturhistoriska Riksmuseet, Dansmuseet, Kulturhuset i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs konstmuseum, Malmö konsthall, ett stort antal länsmuseer samt ett 10-tal museer i Danmark, Finland och Norge.
Vi har också samarbetat med företag som Apoteket AB, Ericsson, SCA och Vasakronan.
Förlaget har även producerat utställningskataloger på uppdrag av museer i utlandet, till exempel Svenska Kulturinstitutet i Paris och Lenbachhaus i München.
En annan del är avhandlingar, främst inom konstvetenskap eller arkitektur.
Självklart har vi också ett samarbete med utländska förläggare.

Vi utvidgar för närvarande vår introduktionsserie inom det estetiska ämnesområdet. Har Du ett intressant bokprojekt på gång eller har Du frågor om vår utgivning? Välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post.

Raster Förlag AB
Box 1096
251 10 Helsingborg
Tel: 042-24 12 40
E-post: info@raster.se

Magnus Winbladh, förlagschef
oksana@raster.se