10-gruppen. Mönstertryck
av Kerstin Wickman

Almqvist & Wiksells sättningsregler
av W. N. Lansburgh

Bruno Mathsson
av Carl Christiansson

Design — en introduktion
av John Heskett

Design för hållbar utveckling.
Ekologi — ekonomi — kultur

av Ann Thorpe

Design i informationsåldern
Om strategisk design, historia och praktik

av Christina Zetterlund

Design och postmodernitet — en introduktion
av Penny Sparke

Designhistoria — en introduktion
av Susann Vihma

Identitet. Om varumärken, tecken och symboler.
red. Lena Holger och Ingalill Holmberg

John Kandell
av Gunilla Lundahl

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 1. Texter före 1960

red. Torsten Weimarck

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 2. Texter efter 1960

red. Torsten Weimarck

Karaktär och känsla. Ett sekel med svensk hemslöjd
av Gunilla Lundahl

Kärlek till glas
red. Nina Weibull

Mode — en introduktion.
En tvärvetenskaplig betraktelse.

red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg

Svensk designhistoria
av Lasse Brunnström

Ten Swedish Designers-Printed Patterns
Written by Kerstin Wickman

Under ytan. En antologi om designforskning
red. Sara Ilstedt Hjelm

Vidar Forsberg
av Carl Fredrik Hultenheim