Ann Wolff
Texter av Heike Issaias, Dan Klein, Helmut Ricke, Riikka Stewens och Kerstin Wickman

Bittan Bergh Valberg
av Lena Holger

Karaktär och känsla. Ett sekel med svensk hemslöjd
av Gunilla Lundahl

Kärlek till glas
red. Nina Weibull

Krukmakare och kakelugnsmakare
av Tom Möller

Lergodset från Höganäsbolaget 1832–1926
av Ann-Charlotte & Torsten Weimarck