10-gruppen. Mönstertryck
av Kerstin Wickman

110 år i affischer. Ett urval ur Paul Lipschutz samling.
av Paul Lipschutz och Lena Johannesson

8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige
red. Britt-Inger Johansson & Hans Pettersson

Alberto Giacometti
av Jean Genet och Sune Nordgren

Alberto Giacometti skriver
av Alberto Giacometti

Already Elsewhere. Om lek, identitet och hastighet i affärslivet.
av Lars Strannegård och Maria Friberg

Already Elsewhere. Play, identity and speed in the business world.
av Lars Strannegård och Maria Friberg

Alvar Jansson
red. Lena Boëthius

André Gill
av Jan Myrdal

Ann Edholm
av Ann Edholm, Tom Sandqvist m.fl.

Ann Wolff
Texter av Heike Issaias, Dan Klein, Helmut Ricke, Riikka Stewens och Kerstin Wickman

Asimutal
av Ernst Billgren

Barn och ungdom i affischer. Paul Lipschutz samling. Ett tematiskt urval.
av Paul Lipschutz och Magdalena Gram.

Bittan Bergh Valberg
av Lena Holger

Brev om Cézanne
av Rainer Maria Rilke

Britt-Ingrid Persson BIP – Skulptur
av Gunilla Lundahl, Britt-Ingrid Persson, Elisabeth Rasch och Elisabeth Rynell

Carl Fredrik Hill
av av Karin Sidén

Dagbok, gästbok, minnesbok
med bilder av Helene Schjerfbeck

Den framställande gesten — om konstverkets presentation i den moderna konstutställningen
av Maria Hirvi-Ijäs

Den ideala barndomen
av  Karin Sidén

Det fula
av Tom Sandqvist

Det karolinska porträttet
av Martin Olin

En blomforms möte med sin blå bakgrund — om några målningar och teckningar av Åke Göransson
av Olle Bauman

Enväldets riter
av Mårten Snickare

Erland Cullberg
av Werner Aspenström m.fl.

Färgformen — Åke Göranssons liv och konst
av Björn Axlund

Film och andra rörliga bilder
— en introduktion

red. Anu Koivunen

Form av gräs
av Karin Berglund och Thomas Millroth

Friktion. Om mötet mellan olikheter i IT-forskning
red. Anders Emilson

Goya
av André Malraux

Gudrun Åhlberg
av Jan Linder

Gustav Rudberg
av Thomas Millroth och Nils Petter Sundgren

Helene Schjerfbeck — kvinnor, mansporträtt, självporträtt, stilleben
red. Lena Holger

Helene Schjerfbeck. Liv och konstnärskap
av Lena Holger

Helene Schjerfbeck. Teckningar och akvareller
av Lena Holger

Henri Matisse om konst
av Henri Matisse

Henrik Allert
av Bengt Lagerkvist

Hilma af Klint
av Åke Fant

Identitet. Om varumärken, tecken och symboler.
red. Lena Holger och Ingalill Holmberg

Inquiry
av Daniel Lagerlöf

Johan Scott
av Gertrud Sandqvist

Kairos nr 1
Konsten och konstbegreppet

 

Kairos nr 2
Konstarternas moderna system

av Paul Oskar Kristeller

Kairos nr 3
Från 60-tal till cyberspace

 

Kairos nr 4
Nomadologin

 

Kairos nr 5
Arkitekturteorier

 

Kairos nr 6
Feministiska konstteorier

red. Sara Arrhenius

Kairos nr 7
Postkoloniala studier

red. Mikela Lundahl

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 1. Texter före 1960

red. Torsten Weimarck

Kairos nr 8. Design och konst.
Om gränser och överskridanden.
Del 2. Texter efter 1960

red. Torsten Weimarck

Kairos nr 9. Konst och film.
Del 1. Texter före 1970

red. Trond Lundemo

Kairos nr 9. Konst och film.
Del 2. Texter efter 1970

red. Trond Lundemo

Kairos nr 10
Minimalism och postminimalism

red. Sven-Olov Wallenstein

Kairos nr 11
Konceptkonst

red. Sven-Olov Wallenstein

Kairos nr 12
Konst, makt och politik

red. Simon Sheikh

Kairos nr 13
Koreografier

red. Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein

Kairos nr 14
Ljudkonst

red. Andreas Engström och Åsa Stjerna

Karaktär och känsla. Ett sekel med svensk hemslöjd
av Gunilla Lundahl

Kärlek till glas
red. Nina Weibull

Kondottiärfurstarnas visuella retorik.
av Johan Eriksson

Konst på sjukhus
av Birgitta Rapp

Konstnären är känslans arbetare
av Helene Schjerfbeck

Konstteori — en introduktion
av Cynthia Freeland

Konstvetenskap — en introduktion
av Dana Arnold

Krukmakare och kakelugnsmakare
av Tom Möller

Lars Huck Hultgren 127 bilder
av Bo Sylvan

Lars Nyberg Grafik
av Karl Haskel, Ingela Lind och Beate Sydhoff.

Lars Nyberg Prints
Översättning av Åsa Andersson och Ian Hartshorne

Lergodset från Höganäsbolaget 1832–1926
av Ann-Charlotte & Torsten Weimarck

Maj Arnell
av Folke Edwards m.fl.

Målningar ändrar färg
av Ole Ingolf Nyrén

Margareta Renberg
Texter av Ulf Linde, Elisabeth Rynell och Torbjörn Säfve

Mikrovärld
av Kaj Beckman

Möten med konstnärer
av Cilla Jahn

Ordkonst och bildkonst
av Pär Lagerkvist

Paul Cézanne brev
av Paul Cézanne

Paviljongen
av Nancy Westman

Sigrid Hjertén
av Shulamith Behr m.fl.

Sixten Lundbohm. En dynamisk klassiker
av Dag Widman

Sture Meijer
av Göran Hillman

Sture Meijer. Målningar 1990–2000
av Ingamaj Beck och Göran Hillman

Tankens Bilder
red. Per-Uno Ågren

Ten Swedish Designers-Printed Patterns
Written by Kerstin Wickman

Toulouse-Lautrec och La Belle Époque
red. Pontus Grate

Under ytan. En antologi om designforskning
red. Sara Ilstedt Hjelm

Underbart, underbart
av Stina Hansson m.fl.

Vantongerloo–Marcus: brev och anteckningar
av Gert Marcus & Georges Vantongerloo